Nyheder

Udgivet 1 Juni, 2021

Demonstration 1 – Logistik


Udgivet 1 Juni, 2021

Demonstration 2 – Guiding


Udgivet 1 Juni, 2021

Demonstration 3 – Drink servering


Udgivet 20 Oktober, 2020

Demonstration af drikkevare servering med SMOOTH robotten

Vores demonstration af den 3. use case i form af drikkevare servering er på nu på plads.


Udgivet 4 Juni, 2020

Inkrementel Dialog med SMOOTH robotten

Denne video viser nogle eksempler på inkrementel dialog som er udviklet i SMOOTH-projektet på dansk.


Udgivet 12 November, 2019

Guiding med SMOOTH robotten

Guiding use casen i SMOOTH projektet (milepæl 2) er nu succesfuldt adresseret.


Udgivet 28 Oktober 2019

Billeder fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

SMOOTH-projektet er blevet inviteret en fotosession for et visuelt projekt om ældre og digitalisering for Nordisk råd og Nordisk Ministerråd, projektet er beskrevet som følgende af Maud Lervik Grøttland:

Der er flere og flere ældre i de nordiske lande, og når digitaliseringen overtager, føler mange ældre sig tilsidesat eller tvunget til at følge med i den moderne verden. For at gøre tilpasningen til det digitale samfund nemmere er der nu et antal kurser inden for IT og ny teknologi, der har til formål at gøre hverdagen lettere for ældre – både i deres hjem og på plejehjem. Dette projekt inviterer til at vise mødet mellem teknologi og ældre i de nordiske lande, og hvordan moderne teknologi kan påvirke deres helbred og liv på en positiv måde.

Alle fotos fra projektet er tilgængelige her: https://www.skyfish.com/p/nordisksamarbejde/1579080.


Udgivet 09 april 2019

SMOOTH robottens besøg på Ølby ældrecenter i Køge

Den 1. april 2019 har SMOOTH projektet været i gang i præcis 2 år, og vi har nu en mobil robot, der netop har kørt sin første tur på Ølby ældrecenter i Køge. SMOOTH robotten er stadig en prototype, og den første use case er transport af vasketøj og affald. Vi skal nu udvikle videre på robotten, således at den selv kan løfte affaldsspanden op og efterfølgende sætte den af ved vaskerummet.

Du kan se SMOOTH robotten køre på Ølby Ældrecenter herunder.


Udgivet 28 januar 2019

SMOOTH robottens første besøg på plejehjemmet i Køge

Udviklingen af SMOOTH robotten er i fuld gang. Den 14. december 2018 besøgte robotten for første gang Ølby plejecenter i Køge sammen med SDU’s forskere (se billedet herunder til venstre). Formålet med besøget var at se, hvordan SMOOTH robotten passede ind på plejecentrets gange.
Billedet til højre herunder viser en CAD tegning af det færdige layout. På nuværende tidspunkt er robotten stadig uden det endelige skjold, som i øjeblikket er ved at blive produceret.


Udgivet 08 oktober 2018

De vigtige steps i design udviklingen af SMOOTH robotten

Videoen viser her de vigtigste step i design processen som SMOOTH robotten har gennemgået.


Udgivet 26 juni 2017

Skaber robotter mere tid til omsorg?

På Folkemødet på Bornholm deltog partnere fra SMOOTH projektet sammen med Innovationsfonden og Det Etiske Råd i en livlig debat om, hvorvidt robotter skaber mere tid til omsorg. Der blev bl.a. diskuteret emner som: Hvor langt er vi nået med robotter? Udnytter plejesektoren de teknologiske muligheder? Har robotteknologi frigjort ressourcer til andre opgaver? Hvilke udfordringer har plejesektoren med at implementere ny teknologi? Hvad skal der til for at robotter skaber mere tid til omsorg?

Følgende deltog i panelet:

• Norbert Krüger, professor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
• Poul Jaszczak, Dr.med., medlem af Det Etiske Råd
• Troels Vilms Pedersen, programchef, Teknologisk Institut
• Svend Tabor, direktør for Velfærdsforvaltningen, Køge Kommune
• Hanne Harmsen, chef for talentområdet og InnoBooster, Innovationsfonden

Moderator: Birgitte Dalgaard, journalist, Syddansk Universitet

Arrangører: Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, Innovationsfonden og Odense Universitetshospital


Udgivet 9 april 2017

Pleje. Sosu-robotternes indtog

SDU Robotics har fået en stor bevilling fra Innovationsfonden til at udvikle en robot, som skal kunne varetage nogle af de manuelle opgaver på danske plejehjem for, citat “… at overtage rutineopgaver, så plejepersonalet får mere kvalitetstid med de ældre”.

Læs mere


Udgivet 30 marts 2017

Humanoid robot skal pleje ældre i Køge

ROBOTTER: Forskere fra SDU udvikler i samarbejde med Køge Kommune en såkaldt humanoid robot, som skal servere vand, bære vasketøj og følge ældre til frokoststuen. Målet er at tage den i brug næste år.

Læs mere


Udgivet 23 marts 2017

Nu skal robotter følge ældre rundt på plejehjem

Om to år flytter robotter ind på plejehjem i Danmark. De skal blandt andet hente vand til de ældre og gå ud med vasketøjet. Her ses en af de tidligere versioner af robotten, som forskerne har arbejdet med.

Læs mere


Udgivet 29 marts 2017

Robotten flytter snart på plejehjem

Robotten serverer vand, bærer vasketøj og følger ældre til frokoststuen. Samtidig kan robotten tolke følelser som træthed. Forskere fra SDU står i spidsen for at udvikle en servicerobot, som allerede om to år ruller ind på et ældrecenter.

Læs mere


Udgivet 29 marts 2017

SDU får millioner til nyt projekt: Vil udvikle robot-sosu’er til plejehjem

Robotten serverer vand, bærer vasketøj og følger ældre til frokoststuen. Samtidig kan robotten tolke følelser som træthed. Nu får projektet mio i støtte.

Læs mere


Udgivet 26 april 2017

Innovations Fonden

Robotten serverer vand, bærer vasketøj og følger ældre til frokoststuen. Samtidig kan robotten tolke følelser som træthed. Forskere fra SDU står i spidsen for at udvikle en servicerobot, som allerede om to år ruller ind på et ældrecenter.

Læs mere


Udgivet 20 marts 2017

Den første robot-hjemmehjælper er på vej til de danske plejehjem

På Syddansk Universitet er robotforskere i gang med at udvikle den hidtil mest advancerede robot til landets plejecentre, der blandt andet skal kunne servere vand og føre korte samtaler med beboerne. Etiker hilser projektet velkommen, men opfordrer samtidig kommunerne til at være deres idealer bevidst, før de tager den nye teknologi i brug

Læs mere


Udgivet 29 marts 2017

Nu flytter robotterne snart på plejehjem

Forskere arbejder på at udvikle en velfærdsrobot, der kan overtage en del af opgaverne på landets plejehjem. Den skal kunne servere vand for de ældre, bære vasketøj, guide beboere op til frokoststuen og føre korte samtaler.

Læs mere