Projekt

Mål og vision for projektet.

Danmark og Vesten står over for en stigende økonomisk og demografisk udfordring i form af en stigende andel af ældre. I Danmark udgør lønninger til SOSU medhjælpere mere end 20 mia. kr. årligt. Nogle af fremtidens velfærdsbehov i ældresektoren kan løses med nye innovative robotteknologier med potentielt store besparelser til følge.

Det er essentielt at adressere og skabe tillid i interaktionen mellem ældre, plejepersonale og servicerobotter. Robotterne må ikke opfattes som et fravalg af den personlige menneskekontakt, men i stedet som en økonomisk besparelse, en kvalitetsmæssig ensartethed og en aflastning af plejepersonalet. I projektet udvikles en helt ny modulær robotplatform, der kan udføre forskelligartede opgaver.

 

Formål og målgruppe:

Formålet med SMOOTH projektet er at udvikle en robot, som kan støtte personale og ældre på plejehjem. Robotten skal interagere smidigt og robust med brugeren. Vi ønsker at udvikle en generel multimodal, højt proaktiv og modulopbygget robotplatform. Vores hypotese er, at det avancerede system vil skabe naturlig, præcis og hensigtsmæssig interaktion mellem brugeren og robotten i de 3 brugerscenarier ved anvendelse af samme platform, som sikrer udviklingen af en kommerciel brugbar løsning.

Brugerscenarierne omhandler tidskrævende opgaver, som på nuværende tidspunkt udføres af plejepersonalet, og som på sigt kan medvirke til signifikante økonomiske besparelser på plejehjem. I samarbejde med slutbrugeren og virksomheden Robotize, vil det komplette robotsystem blive afprøvet ved 3 brugerscenarier: “Transport af vasketøj og affald”, “Guidning” og “Servering af drikkelse” på Ølby Ældrecenter.

Brugerscenarie 1 – Vasketøj og affaldsindsamling

 

I brugerscenarie 1, er det primært plejepersonalet, som interagerer med robotten. Plejepersonalet kan tilkalde robotten via et device når vasketøjet eller affald er klar til afhentning.
De lukkede poser med vasketøj og affald placeres af plejepersonalet på et modul, designet til indsamling og transport. Da modulet er aftageligt, er det lettere at rengøre efter transport af vasketøj og affald.
 
 
 
 
 
 
 

Brugerscenarie 2 – Servering af væske

 
Den mobile robot platform med modulopbyggede komponenter er udviklet af Teknologisk Institut.
Komponenterne kan nemt installeres på robotten og derved udvide dens funktioner ved afhentning og servering af væske.
På grund af robottens generiske adaptive kontroller kan den selvstændigt adaptere de nye modul komponenter og udføre opgaverne. Robotten kan  servere drikkelse til beboerne og motivere dem til at drikke mere og samtidig registrere de ældres væskeindtag.
 
 
 
 
 
 

Brugerscenarie 3 – Guidning

Den mobile robotplatform udvikles af Robotize.
Gennem den generiske proaktive robotstyring, kan robotten anvendes til at guide og føre beboerne rundt på plejehjemmet fx til spisestuen. Robottens styresystem vil sikre problemfri og venlig interaktion mellem den ældre og robotten, når den guider og navigerer beboerne rundt på plejehjemmet. Den ældre har mulighed for at bevæge sig frit, anvende en rollator og følge robotten eller få hjælp af robotten til at blive trukket, hvis den ældre sidder i kørestol.